Kim jesteśmy

Zamysł projektu to przykład działalności oddolnej osób, którym zależy na jakości środowiska w którym żyjemy i naszym zdrowiu. Jesteśmy naukowcami i studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień zajmujemy się społecznymi aspektami ochrony środowiska i edukacją ekologiczną. „NIE! DLA PLASTIKU” wiąże się jednak nie tylko z naszymi zainteresowaniami zawodowymi, ale przede wszystkim ze świadomością konieczności zmniejszenia skali zniszczeń środowiska, do których wszyscy codziennie się przyczyniamy.

Inicjatorem projektu jest prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, do której dołączyli Wojciech Dybek i Anna Jurczak.

Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak jest biolożką i kierownikiem Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się m.in. tematyką ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko i społecznymi uwarunkowaniami ochrony przyrody. Ważnym aspektem jej pracy jest popularyzacja wiedzy o środowisku, dlatego wraz ze studentami zainicjowała projekt NIE! DLA PLASTIKU.

Wojciech Dybek jest studentem kierunku Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje go zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na populację ludzką. Uczestniczy w projektach naukowych i edukacyjnych Ze względu na nadmierną ilość plastiku w środowisku zaangażował się w projekt NIE! DLA PLASTIKU. 

Anna Jurczak jest studentką kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się poznawczo-społecznymi korelatami ludzkiego zachowania oraz terapiami z uczestnictwem zwierząt (hipo- i kinoterapia). Dodatkowo angażuje się w badania psychologiczne i kampanie społeczne. Nie są jej obojętne zmiany zachodzące w otaczającym nas środowisku, dlatego bierze czynny udział w projektach o charakterze ekologicznym. W projekcie NIE! DLA PLASTIKU zajmuje się jego społecznym aspektem.

Facebook
TWITTER
INSTAGRAM
QUIT PLASTIC