I co dalej?

Trudno przewidzieć skalę badania. Jest ona bezpośrednio zależna od ilości wykonanych przez nas/Was ankiet. Nasz plan to inwentaryzacja lokali gastronomicznych. Szczególnie jesteśmy zainteresowani lokalami działającymi na terenie uczelni, które ze względu na swój edukacyjny charakter powinny stanowić wzór, także odnośnie plastiku, dla innych.

Opracowane wyniki ankiet pokażą przeciętne wykorzystanie produktów plastikowych w lokalach gastronomicznych, z podziałem na ich rodzaj, lokalizacje, itp. Wyniki będziemy udostępniać na naszej stronie. Inwentaryzacja to pierwszy etap „NIE! DLA PLASTIKU”. Zamierzamy pójść dalej i rozmawiać z właścicielami, personelem i klientami lokali czy wiedzą o idących zmianach i czy są przygotowani do wprowadzenia zapisów Dyrektywy.

Facebook
TWITTER
INSTAGRAM
QUIT PLASTIC