Dyrektywa UE

Zapobieganie wpływowi niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko i zdrowie człowieka jak też ograniczenie tego wpływu stało się jednym z priorytetowych działań środowiskowych Komisji Unii Europejskiej. Do najbardziej zagrażających środowisku zaliczono dwie grupy produktów jednokrotnego użytku wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych:

  • Opakowania na napoje, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów i patyczki higieniczne
  • Podpaski higieniczne, tampony, chusteczki nawilżane i balony.

Propozycje w sprawie ograniczenia wpływu tychże produktów na środowisko i zdrowie człowieka sformułowano w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. 

Realne ograniczenie wpływu tworzyw sztucznych na środowisko jest łatwiejsze do osiągnięcia na poziomie UE, aniżeli przez każde państwo członkowskie samodzielnie. Stąd Dyrektywa jest skonstruowana tak, aby każdy z krajów mógł stopniowo osiągać jej założenia. Dyrektywa nakłada na każde z państw członkowskich, obowiązek wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania jej zapisów w dwa lata od wejścia w życie ustanowień dokumentu. Zapisy te stanowią o:

  1. Całkowitym zakazie wprowadzania na rynek pojemników na napoje (butelki, kubki itp.) z osobną pokrywką/wieczkiem (alternatywnie będzie można używać pojemników z wieczkami z tworzyw sztucznych na trwale przymocowanych do opakowania lub wykonanych z innych niż plastik substancji),
  2. Zakazie wprowadzania na rynek sztućców (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, patyczków do balonów , aby mogły się na nich oprzeć i patyczków higienicznych,
  3. Obowiązku oznakowania produktów jednorazowego użytku tj. podpaski higieniczne, tampony, chusteczki nawilżane, balony widocznym, czytelnym i nieusuwalnym oznaczeniem zawierającym informacje dla konsumentów na temat sposobów ich unieszkodliwiania lub niewskazanych metod unieszkodliwiania, jak też negatywnych skutków zanieczyszczania tymi produktami środowiska (np. przez zaśmiecenie),
  4. Zachęcaniu do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w gospodarce.

Wymagania pkt. (1) mają być wprowadzone w państwach członkowskich w 3 lata, a w punktach (2) i (3) w 2 lata po wprowadzeniu w życie dyrektywy (kolejno 2022, 2021).

Za całkowitą eliminację lub/i ograniczenie ilości w/w produktów są odpowiedzialni zarówno ich producenci, jak też dystrybutorzy (restauratorzy) i użytkownicy (restauratorzy, konsumenci). Całkowita eliminacja butelek i kubków z tworzyw sztucznych będzie rozwiązana systemowo. Na miejsce plastikowych butelek i innych pojemników na napoje jednokrotnego użytku zostaną wprowadzone:

  • Plastikowe pojemniki z plastikowym przymocowanym na stałe wieczkiem
  • Plastikowe pojemniki z wieczkiem wykonanym z innego materiału i nie przymocowanym na stałe do pojemnika
  • Butelki i inne pojemniki wielokrotnego użytku
  • Butelki zwrotne szklane (kaucjonowane)

Zmniejszenia ilości produktów jednokrotnego użytku producenci będą mogli wypełnić zgodnie z zasadą polluter pays, np. poprzez pokrycie kosztów zbierania odpadów obejmujących te produkty, ich transportu, przetwarzania oraz finansowania środków służących popularyzacji wiedzy odnośnie tych produktów. W przypadku restauratorów i konsumentów będzie to trudniejsze do wyegzekwowania. Najefektywniej będzie to możliwe do osiągnięcia, jak rekomenduje dyrektywa, poprzez wprowadzenie obowiązku monitoringu produktów jednorazowego użytku do obiegu (w celu wykazania ograniczenia ich stosowania), szerokiej popularyzacji wiedzy o zagrożeniach środowiskowych i zdrowotnych tych produktów jak też zapewnienie odpowiedniego zaplecza unieszkodliwiania wytwarzanych z tychże produktów odpadów.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Facebook
TWITTER
INSTAGRAM
QUIT PLASTIC